ПРИМІТКИ

1) Див.: G. N. Crocker. „Roosvelt’s Road to Russia“; J. Beaty. „The Iron Curtain Over America“.

2) Напр., W. Boczkowskі. „Towards an Understanding of Russia“.

3) Певна кількість їх є у нашій розвідці „Українець а Москвин“.

4) F. A. Woods. „Mental and Moral Heredity“.

5) А. Спіцин. „Владимирские курганы“.

6) М. Покровський. „История Российского государства“.

7) R. Meckelein. „Die Finnisch-Ugrischen elements in Ryssischen“; J. Kalma. „Die Ostseefinnischen Lehnwurter in Ryssischen“.

8) В. Даль. Полное собрание сочинений.

9) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

10) В. Ключевський, там же.

11) В. Ключевський, там же.

12) Ф. Достоєвський. „Дневник писателя“.

13) Ф. Вовк. „Студії з української етнографії та антропології“.

14) Г. Федотов. „Новый град“.

15) М. Трубецькой. „Наследие Чингис-хана“.

16) Довгі руки і короткі ноги є ознакою нижчих стадій розвитку.

17) Є. Манойлов, в „Архиве криминологии“, 1926.

18) Вживана назва „москвин“ є літературною формою народної „москаль“. Подібно: русин, татарин, грузин, литвин.

19) М. Номис. „Українські приказки, прислів’я“.

20) В. Розанов. „Апокалипсис нашего времени“.

21) А. Пипін. „История славянской литературы“.

22) С. Архангельський. „Лекции по истории русской литературы“.

23) В. Ключевський, там же.

24) Див.: А. Чудінов. „Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка“.– Петербург, 1908.

25) А. Салтиков. „Две России“.

26) В. Бєлінський. „Литературные сны“.

27) В. Розанов, там же.

28) Д. Донцов. „За яку революцію“.

29) Д. Донцов. „Наша доба і література“.

30) М. Хвильовий. „Апологети писаризму“.

31) American way of life – американський спосіб життя.

32) А. Мордвинов. „Вопросы философии“, березень, 1950.

33) Н. Кірпотін. „Русская культура“.

34) Москвини прозивали глумливо „кінтошками“ грузинів.

35) Т. Зіньківський. „Національне питання в Росії“ (написано 1890 року).

36) В. Ключевський. „Сказания иностранцев о Московском государстве“; Г. Лукомський. „Московия в представлении иностранцев“.

37) М. Горький. „Огарки“.

38) К. Лєонтьєв. „Восток, Россия и Славянство“.

39) Слова В. Леніна.

40) П. Маслов. „Аграрный вопрос в России“.

41) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

42) K. Kononenko. „Ukraine and Russia“.

43) П. Хромов. „Экономическое развитие России в ХIХ веке“.

44) Д. Чупров. „Железнодорожное хозяйство“.

45) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

46) Див. спогади Д. Флетчера 1591 р., А. Мейерберга 1654 р., Й. Юста 1712 р., Е. Кларка 1816 р., А. де Кюстіна 1842 р., В. Чемберлена 1934 р. та десятки пізніших по сьогоднішній день.

47) Див.: М. Костомаров. „Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–XVII веках“.

48) „Правда“, 27 травня 1962.

49) „Комсомольская правда“, 26 травня 1963.

50) „Известия“, 22 липня 1962.

51) „Известия“, 26 липня 1962.

52) В. Ключевський, там же.

53) В. Даль. Полное собрание сочинений.

54) С. Соловйов. „История России“.

55) А. Оlearius. „Voyages faits en Moscovie“.

56) М. Костомаров. Полное собрание сочинений.– Т. ХІХ.

57) М. Альтман. „І. Прижов“.

58) І. Родінов. „Наше преступление“.

59) Д. Мережковський. „В тихом омуте“.

60) В. Мельников-Печерський. „На горах“.

61) М. Салтиков-Щедрін. „Следствие о раскольниках“.

62) В. Ключевський, там же.

63) Г. Ващенко. „Спогади“.

64) А. Помяловський. „Очерки бурсы“.

65) В. Ключевський, там же.

66) В. Бєлінський у листі до М. Гоголя 1847 р.

67) М. Арцибашев. „Повествование о России“.

68) М. Арцибашев, там же.

69) В. Ключевський, там же.

70) В. Соловйов. „Россия и Вселенская Церковь“; V. Solovieff. „La Russia et l’Eglise Universelle“.

71) Цар Йосиф І нагородив московського патріарха Олексія Семанського орденом Леніна.

72) К. Аксаков. „Исторические сочинения“.

73) В. Ключевський, там же.

74) Журнал „Огонек“, жовтень, 1963.

75) М. Арцибашев, там же.

76) М. Арцибашев, там же.

77) В. Липківський, митрополит. „Відродження Церкви в Україні“.

78) М. Бердяєв. „Судьбы России“.

79) „Журнал Московской Патриархии“, листопад, 1947.

80) Див. часопис „Возрождение“, 26 вересня 1945, Париж.

81) Єдиною метою того Т-ва є поширювати Біблію у світі всіма мовами. Немає жодної мови, яку б воно оминуло.

82) Див. журнал „Вестник Европы“, червень, 1868.

83) З. Шаховська. „Ma Russie habille en USSR“.

84) М. Арцибашев, там же.

85) В. Бєлінський у листі до М. Гоголя, 1847 р. (переказ).

86) В. Розанов. „Апокалипсис нашего времени“.

87) С. Степняк. „Підпільна Росія“.

88) М. Альтман. „І. Прижов“.

89) В. Чернов. „Рождение революционной России“.

90) За Y. Boyko in symposium „Russian Bolshevism“.

91) М. Горький. „Исповедь“.

92) Геродот із Галікарнасу. „Опис Скіфії“.

93) А. Родінов. „Наше преступление“.

94) М. Арцибашев. „Повествование о России“.

95) М. Арцибашев, там же, кн. VI.

96) М. Костомаров. Собрание сочинений.– Т. І.

97) А. Масаінов. „О дикарях океанийских и дикарях русских“.

98) М. Арцибашев, там же.

99) В. Плющ. „Досягнення української медичної науки“.

100) Н. Крупська. „Воспоминания о В. И. Ленине“.

101) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

102) „Енциклопедія Українознавства“.

103) M. Kerhuel. „Le colosse aux pieds d’argile“.

104) М. Арцибашев, там же.

105) F. A. Woods. „Mental and Moral Heredity“.

106) В. Ключевський, там же.

107) М. Шкварко. „Ухта-Печерський концтабір“.

108) E. Lipper. „Onze ans dans les bagnes sovietiques“, „Eleven Years in Soviet Camps“.

109) V. Montiel. „Les musulmans sovietiques“.

110) Commission Internationale Contre le Regimе Concentrationnaire. „Livre Blanc“.

111)La Nation Georgienne“, 1957.– Ч. 18.

112) Н. Краснов. „Незабываемое“.

113) Н. Осіпов. „На переломе“.

114) В. Антонов-Овсієнко. „Записки о гражданской войне“.

115) Napoleon Bonapаrte. „Lettres“.

116) С. Соловйов. „Очерки по истории русской литературы“.

117) А. де Кюстін. „Путешествие нашего времени“.

118) П. Ткачов. „Избранные сочинения“.

119) Я. Ільєнков. „Большая дорога“.

120) Ю. Лазебник. „Творчість і догматизм у пресі“.

121) „Правда“, 29 серпня 1956.

122) „Робітнича газета“, 30 червня 1965.

123) „Радянська Україна“, 7 серпня 1965.

124) М. Лоський. „Характер русского народа“.

125) М. Бакунін. „Письма о патриотизме“.

126) A. Terc (A. Syniawskyj). „Sad idzie“.

127) A. Terc. „Co to jest socjalizm realistyczny“.

128) К. Сімонов. „Солдатами не рождаются“.

129) В. Ключевський, там же.

130) A. de Custin. „Journey of Our Times“.

131) „Новый Журнал“, травень, 1943.

132) H. Kohn. „Panslavism“.

133) П. Ткачов. Собрание сочинений.

134) М. Костомаров. Собрание сочинений.– Т. ХІХ.

135) Див.: „Плановое хозяйство“, червень, 1956.

136) Г. Орвелл. „Ферма тварин“.

137) Є. Замятін. „Мы“.

138) Більшість найвищої польської аристократії була українського походження: князі Острозькі, Сангушки, Чарторийські, Збаразькі, Вишневецькі, Воронецькі, Курцевичі, Четвертинські, Ружицькі, Пузини, Слуцькі, Пронські та інші.

139) Династія Рюриковичів вимерла в Московщині 1598 року: останній Рюрикович – Федір, син Івана ІV. Німецький рід Цербст-Готторп почався 1762 року, коли вступив на трон чистокровний німець Петро ІІІ (Голштайн Готторп), що одружився з чистокровною німкенею Ангалт Цербст, яка по ньому царювала під іменем Катерини ІІ.

140) J. Just. „Memoires“.

141) J. G. Korb. „Diarium initeris in Moskoviam Perillustris“.

142) М. Арцибашев. „Повествование...“.– Т. V.

143) G. Fletcher. „Of the Russia Common Wealth“.

144) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

145) „Петербургские Ведомости“, 4 березня 1837.

146) Г. Бушуєв. „Ответственность за укрывательство преступлений и за недоносительство“.

147) В. Ключевський, там же.

148) „Известия“, 17 вересня 1958.

149) „Советская Россия“, 16 серпня 1963.

150) І. Тургенєв. „Новь“.

151) „Правда“, 28 серпня 1933.

152) М. Номис. „Українські народні прислів’я і приказки“.

153) Ф. Вовк. „Студії з української етнографії та антропології“.

154) A. Meyerberg. „Relazione“, 1661.

155) J. G. Korb. „Diarium“, 1701.

156) A. de Custin. „Jorney of Our Times“, 1841.

157) „Правда“, 2 жовтня 1963.

158) „Радянська Україна“, 21 березня 1961.

159) „Молодь України“, 27 січня 1961.

160) H. J. Berman. „The Dilemma of Soviet Law Reform“.

161) П. Струве. „Социальная и экономическая история России“.

162) Є. Маланюк. „Петербург“ („Літ.-наук. Вісник“, жовтень, 1931.).

163) В. Соловйов. „Национальный вопрос в России“.

164) C. Young. „Modern Man in Search of Soul“.

165) A. Carrel. „Man the Unknown“.

166) Д. Донцов. „Незримі скрижалі Кобзаря“.

167) „Известия,“ 2 грудня 1959.

168) Г. Успенський. „Общий взгляд на крестьянскую жизнь“.

169) К. Леонтьєв. „Восток, Россия и Славянство“.

170) А. Салтиков. „Две России“.

171) Н. Крупская. „Воспоминания о В. И. Ленине“.

172) В. Ленін.“Государство и революция“ (скорочений переказ).

173) П. Ткачов. Собрание сочинений.

174) П. Ткачов, там же.

175) С. Нєчаєв. „Катехизис революционера“.

176) М. Чернишевський. „Молодая Россия“.

177) „Правда“, 12 березня 1959.

178) „Казахстанская правда“, 2 жовтня 1963.

179) „Стенографический отчет о пленуме ЦК КПСС“, 26 грудня 1959.

180) „Партийная Жизнь“, 1963.– Ч. 22.

181) В. Фініков. „Україна цілині“ і „Правда“, 7 березня 1964.

182) Й. Сталін. „Вопросы ленинизма“.

183) „Стенографический отчет о пленуме ЦК КПСС“, вересень, 1953.

184) Л. Лисенко. „Сільське господарство України“.

185) Л. Лисенко, там же.

186) Л. Лисенко, там же.

187) „Радянська Україна“, 27 березня 1965.

188) М. Хрущов. Див.: „Радянська Україна“, 6 березня 1962.

189) E. Berg. „Hamburger Abenblatt“ 15 березня 1963.

190) „Радянська Україна“, 13 жовтня 1963.

191) „Радянська Україна“, 27 жовтня 1963.

192) „СССР в цифрах в 1960 году „ і „Вопросы экономики“, березень, 1961.

193) „Правда України“, 27 серпня 1964.

194) „Известия“, 21 березня 1959.

195) „Комуніст України“, березень, 1957.

196) „Стенографический отчет о пленуме ЦК КПСС“, 1959.

197) „Правда“, 17 серпня 1963.

198) Див.: „Socialist Commentary“ X. 1965. London.

199) М. Капустянський, „Краківські Вісті“, 24 жовтня 1940.

200) F. Halder. „The Halder’s Diaries“.

201) Я. Шумелда. „Від Маркса до Малєнкова“.

202) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

203) В. Січинський. „Історія українського мистецтва“.

204) S. Pidhayny. „The Black Deeds of the Kremlin“.

205) А. Нікітенко. „Дневник“.

206) М. Пісарєв. Собрание сочинений.

207) „Почаевский Листок“, 1908.– Ч. 21.

208) В. Ключевський, там же.

209) L. Trotsky. „Staline“.

210) Institute of Pacific Relations Hearing, 13-IV–1952, 4509.

211) В. Шульгін. „Три столицы“.

212) М. Іванін. „Военное искусство и завоевания татаро-монголов“.

213) В. Потьомкін (ред.). „История дипломатии“.

214) А. Свєчін. „Развитие военного искусства“.

215) В. Винниченко. „Відродження нації“.

216) Див.: „Собрание речей архиепископа Феофана“.

217) Див.: „Проповеди архимандрита Гавриила Бужинского“.

218) П. Штепа. „Українець а Москвин“.

219) A. Carell. „Voyages de Louvres“.

220) А. Кримський. „Розвідки, статті та замітки“.

221) М. Лемке. „Н. Стасюлевич и его современники“.

222) В. Богучарський. „Из истории политической борьбы“; П. Кашинський. „М. Драгоманов у світлі чужих таємних документів“.

223) М. Драгоманов писав: „Ми, українці, в Московщині свої люди, ми там удома“ (збірник „За сто літ“). А слов’янофіл І. Аксаков писав: „Ми, москвини, в Україні – чужинці“ („І. Аксаков в его письмах“, Москва, 1888).

224) А. Кримський. „Этнографическое образование“, 1895.– Ч. 27.

225) І. Витанович. „Володимир Навроцький“.

226) М. Мухин. „Драгоманов без маски“; К. Подолянин. „З минулих літ“.

227) Ю. Бачинський. „Вістник СВУ“, 15 серпня 1915.

228) І. Островершенко. „Богданівці знову в Київі“.

229) Є. Долинський, „Робітнича Газета“, 9 травня 1917.

230) „Украинская Жизнь“, вересень, 1916.

231) Т. Зіньківський, „Молода Україна“, 1890.

232) В. Станкевич. „Воспоминания“.

233) М. Ростовець. „Скоропадський і скоропадчуки“.

234) С. Шемет. „Полковник Петро Болбочан“.

235) Див. журнали, що їх вони видавали 1920 р. у Відні: „Нова Доба“, „Воля“, „Борітеся – поборете“.

236) „Вільна Україна“, лютий, 1906.

237) М. Химич. „Нові Дні“, липень, 1960.

238) Редактор Ол. Білецький.– Т. 2.

239) Ці слова (у вірші „Я не нездужаю нівроку“) Т. Шевченко написав 22 листопада 1858 р., а М. Чернишевський свій написав два роки пізніше, 1 березня 1860 р. у „Колоколі“ О. Гєрцена.

240) Ф. Гладков. „В дыму костров“.

241) Л. Новиченко, „Радянська Україна“, 6 липня 1952.

242) С. Червоненко, „Комуніст“, жовтень, 1959.

243) М. Рудницький, „Радянська Україна“, 26 червня 1946.

244) „Правда“, 15 липня 1952.

245) Г. Гусейнов. „Об историческом содружестве русского и азербайджанского народа“.

246) М. Добрянський. „Асоціяція проти Інституту“.

247) В. Ленін. „Критические заметки по национальному вопросу“.

248) Д. Донцов. „Розрита могила“ („Вісник“, квітень, 1937).

249) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

250) G. Aleksinsky. „Modern Russia“.

251) В. Ключевський, там же.

252) „Новое Время“, жовтень, 1895, Петербург.

253) „Кієвская Старина“, 1885.– Ч. 4.

254) В. Мякотін. „Очерки социальной истории Украины“.

255) М. Слабченко. „Матеріяли до економічно-соціяльної історії України“.

256) Н. Полонська-Василенко. „Заселення Південної України“.

257) H. Tiltman. „Peasant Europe“.

258) „The Economist“, листопад, 1935.

259) Е. Маневич, „Вопросы Экономики“, червень, 1965.

260) „Правда“, 9 грудня 1953.

261) М. Чернишевський. „Литературное наследие“.

262) М. Катков. Собрание статей.

263) В. Затонський. „Національна проблема на Україні“.

264) М. Семевський. „Политические и общественные идеи декабристов“.

265) А. Бороздин. „Из писем и показаний декабристов“.

266) І. Курганов, „Посев“, 1958.– Ч. 41.

267) М. Катков, там же.

268) М. Костомаров. „Политические сочинения“.

269) М. Драгоманов. „Политические сочинения“.

270) „Единство“, 16 червня 1917.

271) Н. Сергєєвський. „Русское окраинное общество“.

272) М. Бобринський. „Националисты в 3-й Государственной Думе“.

273) А. Гредескул. „Россия и ея народы“.

274) В. Соловйов. „Национальный вопрос в России“.

275) H. Fleischhacker. „Russische Antworten auf die polnische Frage“.

276) В. Ленін. „Прощальное письмо к швейцарским рабочим“.

277) В. Ленін. Сочинения.– Т. ХХІІ.– С. 331.

278) В. Ленін, там же.– Т. ХV.

279) В. Ленін, там же.

280) В. Ленін. „Социалистическая революция и право наций на самоопределение“.

281) В. Ленін. „Лист до робітників і селян України“.

282) Телеграма В. Леніна Г. П’ятакову 28 грудня 1917.

283) В. Ленін. „О праве наций на самоопределение“.

284) В. Ленін. „Критические заметки по национальному вопросу“.

285) J. Lawrynenko. „Ukrainian Communism“.

286) „Письма и бумаги Петра Великого“.

287) Стенографический отчет о VII съезде ВКП(б).

288) Є. Бош. „Год борьбы“.

289) „Правда“, 15 січня 1918.

290) „Правда“, 30 травня 1918.

291) „Літопис Революції“, січень, 1928.

292) Телеграма В. Леніна від 19 січня 1918.

293) В. Антонов-Овсієнко. „Записки о гражданской войне“.

294) В. Антонов-Овсієнко, там же.

295) М. Рафес. „Два года революции на Украине“.

296) Ухвала Ради Директорів УККА від 20 березня 1965.

297) W. H. Chamberlin. „Russian Enigma“.

298) А. Пипін. „История славянской литературы“.

299) „Радянська Україна“, 14 вересня 1946.

300) „Вісті“, 1923.– Ч. 77.

301) „Нова Україна“, червень, 1925.

302) В. Чубар. „Господарство України“.

303) „Партробітник України“, липень, 1947.

304) „Червоний шлях“, вересень, 1933.

305) „Правда“, 24 листопада 1933.

306) С. Косіор. „Статті і промови“.

307) В. Голуб. „Конспективний нарис історії КПУ“.

308) М. Скрипник. „Статті і промови“.

309) „Український історичний журнал“, лютий, березень, 1961.

310) „Наша культура“, листопад, 1965.

311) Д. Соловей. „Українська наука в колоніальних путах“.

312) Д. Соловей, там же.

313) „Радянська Україна“, 7 серпня 1965.

314) „Народное хозяйство СССР в 1958 году“.

315) „Радянська Україна“, 4 липня 1965.

316) „Радянська освіта“, 16 січня 1965.

317) М. Слабченко. „Матеріяли до економічно-соціяльної історії України“.

318) М. Волобуєв. „Більшовик України“, 1928.– Ч. 3.

319) М. Слабченко, там же.

320) С. Бібіков (ред.). „Нариси стародавньої історії УРСР“.

321) Н. Полонська-Василенко. „Київська держава і Захід“.

322) К. Аксаков. „Исследование о торговле на украинских ярмарках“.

323) K. Kononenko. „Ukraine and Russia“.

324) А. Головачов. „История железнодорожного дела в России“.

325) А. Куломзін. „Наша железнодорожная политика“.

326) А. Білімов. „Товарное движение на русских железных дорогах“.

327) Ф. Ястребов. „Нариси з історії України“.

328) П. Лащенко. „История народного хозяйства СССР“.

329) П. Хромов. „Экономическое развитие России“.

330) „Вестник статистики“, березень, 1958.

331) Б. Брант. „Иностранные капиталы в России“.

332) М. Вольф. „Географическое размещение русской промышленности“.

333) Б. Кафенгауз. „Синдикаты в русской железной промышленности“.

334) П. Хромов, там же.

335) Б. Кафенгауз, там же.

336) П. Лащенко, там же.

337) В. Зів. „Иностранный капитал в русской промышленности“.

338) Д. Вірник. „Нариси розвитку народного господарства України“.

339) K. Kononenko. „Ukraine and Russia“.

340) П. Штепа. „Українець а Москвин“.

341) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

342) В. Ключевський, там же.

343) K. Kononenko, там же.

344) М. Порш. „Україна в державному бюджеті Росії“.

345) В. Ключевський, там же.

346) „Радянська Україна“, 6 березня 1962.

347) Див.: „Экономическая жизнь“, ч. 294, 1933.

348) С. Остапенко. „Капіталізм в Україні“.

349) K. Kononenko, там же.

350) С. Вітте. „Конспект лекций о народном государственном хозяйстве“.

351) Д. Менделєєв. „Заветные мысли“.

352) Н. Гріневецький. „Послевоенные перспективы русской промышленности“.

353) М. Вольф. „Географическое размещение русской промышленности“.

354) Р. Полянський. „На строительстве трубопроводов“.

355) „Літературна Україна“, 3 серпня 1965.

356) С. Сірополко. „Народна освіта на совєтській Україні“.

357) J. Just. „Memoіres“.

358) Див.: А. Волконський. „Историческая правда и украинофильская пропаганда“; Й. Кульжицький. „О зарождающейся т.наз. малороссейской литературе“; I. Лаппо. „Происхождение украинской идеологии“; С. Щеголєв. „Украинское движение“.

359) К. Гуслистий. „Нарис iсторiї України“.

360) Л. Форостiвський. „Київ пiд ворожими окупацiями“.

361) S. Pidhaynyj (red.). „The Black Deeds of the Kremlin“.

362) М. Прокоп. „Україна i українська полiтика Москви“.

363) Книжкова Палата УРСР. „Художня лiтература, видана на Українi за 40 рокiв (1917–1957)“.

364) I. Власовський. „Начерк iсторiї Української Православної Церкви“.

365) L. Mydlowsky. „Bolshevist Persecution of Religion in Ukraine“.

366) О. Салiковський. „Спогади“.

367) I. Розгiн. „Володимир Симиренко“.

368) В. Ленiн. Твори.– Т. VIII.– С. 30.

369) Д. Вiрник. „Нариси розвитку народного господарства УРСР“.

370) „Экономическая жизнь“, липень, 1930.

371) Лист уряду СРСР до АРА вiд 16 листопада 1921.

372) „The Bulletin of the ARA“.– № V.– 1922.

373) „Комунiст“, 27 липня 1922.

374) „The Bulletin of the ARA“.– № VII.– 1922.

375) „Пролетарская правда“, 5 травня 1922.

376) „Помощь голодным“, Харкiв, 1922.

377) В. Арнаутов. „Голод и дети в Украине“.

378) З. Гуревич. „Голод i сiльське господарство України“.

379) N. N. Fisher. „The Famine in Soviet Russia“.

380) Р. Млиновецький. „Голод на Українi“.

381) АН УРСР, „Сiльське господарство УРСР“, Київ, 1958.

382) В. Голуб. „Конспективний нарис iсторiї КПУ“.

383) М. Ковалевський. „Україна пiд червоним ярмом“.

384) Ф. Правобережний. „8 000 000“.

385) С. Бакулiн. „Внешняя торговля СССР 1918–1937 годов“.

386) А. Лихолат. „Разгром националистической контрреволюции на Украине“.

387) Ф. Правобережний, там же.

388) „Saturne“, лютий, 1956.

389) М. Рудницька. „Боротьба за правду про Великий Голод“.

390) E. Ammende. „Muss Rassland hungern“.

391) Про голод 1933 р. див.: А. Височенко. „СССР без маски“; Г. Сова. „Голод в Українi 1933 року“; М. Вербицький. „Найбiльший злочин Кремля“; Ф. Правобережний. „8000000“; D. Solovey. „The Golgotha of Ukraine“; S. Pidhaynyj. „The Black Deeds of the Kremlin“.

392) Й. Сталiн. „Важнейшие решения по сельскому хозяйству“.

393) М. Горький. „Жизнь Клима Самгина“.

394) М. Горький, там же.

395) „Вестник Юго-Западной России“, Київ, жовтень, 1863.

396) „Massenmord von Winniza“; Scottish Leage. „The Crime of Moscow in Vynnytsia“; S. Pidhaynyj. „The Black Deeds of the Kremlin“.

397) Див.: „Report of the Kersten Committee U. S. Congress 31.XII.1954. House Report № 2684.

398) В. Коваль. „Не дискутувати, а викривати“.

399) Див.: „Економіка Радянської України“, грудень, 1963.

400) Кількість жертв Другої світової війни в колишньому СРСР і досі точно не встановлено (ред.)

401) M. Kerhuel. „Le colosse aux pieds d’argile“.

402) Див.: V. Kosyk. „Concentration Camps in the USSR“; Commission Internationale. „Livre Blanc sur les camps concentrations sovietiques“.

403) A. de Custin. „Journey of Our Times“.

404) Д. Вірник. „Очерки развития народного хозяйства УССР“.

405) М. Ляліков. „Советская Украина“.

406) E. D. Clarke. „Travels in Russia“.

407) A. Campense. „Lettera d’Alberto Campense“; S. F. Herberstein. „Rerum Moscoviticarum Commentarii“.

408) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

409) Лист Академії до міністра внутрішніх справ від 8 травня 1897.

410) В. Січинський. „Історія українського мистецтва“.

411) В. Січинський, там же.

412) В. Січинський, там же.

413) М. Пісарєв. „Посмотрим“.

414) „Літературна Україна“, ч. 54, 1963.

415) Про Київ 1941 р. див.: Л. Форостівський. „Київ під ворожими окупаціями“; Л. Шанковський. „Похідні групи ОУН“; С. Парфанович. „У Києві в 1940 році“.

416) В. Бєлінський. „Письма“.

417) Лист від 7 травня 1926 р. видавництву „Книгоспілка“.

418) Ф. Гладков, „Вісті“, 1930.– Ч. 121.

419) М. Куліш. „Народний Машлахій“.

420) В. Ленін. „Статьи и речи об Украине“.

421) О. Лотоцький. „Українська книга“; А. Козаченко. „Минуле книги на Україні“.

422) „Радянська освіта“, 26 червня 1963.

423) „Радянська школа“, вересень, 1963.

424) „Український історичний журнал“, жовтень, 1965.

425) Статистичний збірник „Печать в СССР в 1961 году“.

426) Всесоюзна книжкова палата. „Печать СССР в 1962 году“.

427) „История СССР“, червень, 1962.

428) „Літературна Україна“, 21 травня 1965.

429) „Літературна Україна“, 30 травня 1961.

430) „Літературная газета“, 1961.– Ч. 70.

431) М. Грищенко. „Нариси з історії школи в УРСР“.

432) „Радянська освіта“, 25 травня 1966.

433) Див.: „Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти УРСР“, травень, 1965.– Ч. 13.

434) „Радянська Україна“, 5 грудня 1964.

435) „Літературна газета“, 23 жовтня 1963.

436) „Літературна Україна“, 23 жовтня 1964.

437) Див.: „КПСС о культуре, просвещении и науке“, М., 1963.

438) Див.: „Печать СССР в 1955 году“.

439) „Радянська Україна“, 5 грудня 1965.

440) „Правда“, 16 грудня 1965.

441) „Высшее образование в СССР“, 1961.

442) „Народное хозяйство СССР в 1965 году“.

443) „Высшее образование в СССР“, 1960.

444) „Українська мова в школі“, квітень, 1961.

445) Див.: „Вопросы истории КПСС“, червень, 1967.

446) „Радянська oсвіта“, 5 грудня 1962.

447) Див. оцінки УРЕ в „Известиях“, 16 березня 1960.

448) A. de Custin. „Journey of our Times“.

449) І. Кауфман. „Терминологические словари“ (бібліографія).

450) „Вітчизна“, березень, 1963.

451) „Літературна Україна“, 5 лютого 1965.

452) Там же, 24 лютого 1965.

453) Там же, 11 січня 1963.

454) „Літературна Україна“, 21 січня 1966.

455) „Робітнича газета“, 4 вересня 1965.

456) Т. Шевченко. Собрание сочинений. Ред. Н. Ушаков.

457) „Радянське мистецтво“, 3 вересня 1946.

458) „Радянська культура“, 2 березня 1965.

459) „Культура і життя“, 1965.– Ч. 25.

460) „Літературна газета“, 1960.– Ч. 80.

461) „Мистецтво“, червень, 1964.

462) „Радянське мистецтво“, 12 жовтня 1946.

463) К. Гуслистий. „Нарис історії України“.

464) „Літературна Україна“, 27 грудня 1963.

465) В. Станкевич. „Судьбы народов России“; П. Мілюков. „Национальный вопрос“.

466) Від XVIII ст. до 1906 року не скликали жодного Собору.

467) „Сборник Министерства Народного Просвещения“, 1870.

468) М. Попов, „Комуніст“, ч. 120, 1927.

469) Й. Сталін. „Статьи и речи об Украине“.

470) Л. Троцький, „Правда“, 12 квітня 1923.

471) „Стенографический отчет VIII конференции ВКП(б)“.

472) „Комуніст України“, 11 вересня 1961.

473) У журналі „Вопросы философии“, березень, 1950, у книжках: М. Кірпотін. „Русская культура“; А. Панкратова. “Великий русский народ“ і в тисячах інших.

474) Д. Донцов. „Нерозрита могила“ („Вісник“, квітень, 1937.).

475) Є. Чикаленко. „Спогади“.

476) І. Тургенєв. „Рудин“.

477) М. Костомаров. „Дві руські народності“.

478) М. Костомаров. „Книга битія українського народу“.

479) „Московский Еженедельник“, 1908.– Ч. 26.

480) Л. Тихомиров. „Воспоминания“.

481) Г. Зіновьєв. „В. І. Ленін“.

482) Н. Крупська. „Воспоминания“.

483) В. Ленін. „О национальной гордости великороссов“.

484) В. Ленін. „О чистоте русского языка“.

485) L. Trotzky. „Staline“.

486) А. Денікін. „Воспоминания“.

487) С. Лук’янов, у збірнику „Смена Вех“, 1922, Прага.

488) Н. Пешехонов, там же.

489) А. Бобріщев-Пушкін, там же.

490) С. Чехотін, там же.

491) В. Устрялов, там же.

492) І. Потєхін, там же.

493) „Смена Вех“, 1921.– Ч. 1.

494) П. Ключніков, там же.

495) Газета „Возрождение“, 16 червня 1927.

496) „Социалистический вестник“, травень, 1950.

497) В. Шульгiн. „Три столицы“.

498) О. Керенський, „Новый журнал“, травень, 1943.

499) О. Толстой. „Накануне“, 1922.– Ч. 63.

500) Є. Бош. „Год борьбы“.

501) Л. Лойко. „Воспоминания“.

502) В. Станкевич. „Воспоминания“.

503) „Правда“, 28 грудня 1919.

504) Див. журнал НТС „Посев“, липень, 1963.

505) „Новое Русское Слово“, 1 жовтня 1963, Нью-Йорк.

506) „Социалистический вестник“, вересень, 1947.

507) J. Spengler. „Jahre der Entscheidung“.

508) „Нова рада“, 7 травня 1917.

509) I. Потєхiн. „Советская этнография“, лютий 1949.

510) „Большевик“, жовтень, 1945.

511) „Правда Украины“, грудень, 1961.

512) УРЕ.– Т. 2.– С. 183.

513) М. Вовчук „Ленинизм и передовая русская культура ХIХ века“.

514) „Правда“, 21 червня 1951.

515) М. Кірпотін. „Русская культура“.

516) Див.: „Просвещение национальностей“, 1 лютого 1930.

517) АН СССР „Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко“.

518) J. C. Engel. „Geschichte der Ukraine“.

519) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

520) М. Покровський. „История России“.

521) О. Оглоблін. „Московська теорія ІІІ Риму XVI–XVII ст.“.

522) О. Оглоблін, там же.

523) В. Малінін. „Старец Филофей и его послания“.

524) F. Paster. „Geschichte der Paste“.

525) В. Гришко. „Історично-правне підґрунтя теорії ІІІ Риму“.

526) „Большая Советская Энциклопедия“.– С. 358.

527) В. Каптєрьов. „Характер отношений России к православному Востоку в XVI–XVII веках“.

528) А. Шпаков. „Учреждение патриархата в России“.

529) П. Мілюков. „Очерки истории русской культуры“, М. Сперанський „Русские подделки рукописей“.

530) П. Мілюков, там же.

531) І. Жданов. „Сочинения“.

532) S. Herberstein. „Rerum Moscovitiarum Commentarii“.

533) W. Morfill. „Slavs“ (in „Encyclopedia Britanica“).

534) J. F. Muirhead. „Prussia“, там же.

535) С. Величко. „Летопись событий“.

536) В. Січинський. „Роксоляна“.

537) Mon. Germ. Dipl. 1.502.

538) В. Малінін, там же.

539) П. Мілюков, там же.

540) Митрополит Макарій. „История Русской Церкви“.

541) А. Шпаков. „Учреждение Патриаршества в России“; Ф. Терновський. „Изучение Византийской истории“; П. Мілюков. „Очерки истории русской культуры“; А. Бестужев-Рюмін. „Обзор событий“.

542) А. Шпаков, там же.

543) В. Гришко, там же.

544) М. Костомаров. „Памятники старинной русской литературы“.

545) E. Pelz. „Geschichte Peters des Grossen“.

546) Митрополит Хризостом. „Дві головні небезпеки“, (в „Еклезія“, жовтень, 1947.).

547) „Обозрение московской патриархии“, грудень, 1947.

548) Слова Б. Хмельницького, див.: М. Грушевський. „Історія України-Руси“.

549) Ф. Достоєвський. „Бесы“.

550) Ф. Достоєвський, там же.

551) Ф. Достоєвський. „Дневник писателя“.

552) М. Данилевський. „Россия и Европа“.

553) К. Лєонтьєв. „Восток, Россия и Славянство“.

554) М. Погодін. „Сочинения“.

555) О. Герцен. Собрание сочинений.

556) М. Бакунін. „Письма о патриотизме“.

557) „Литературная газета“, 5 листопада 1957.

558) Б. Пастернак. „Доктор Живаго“.

559) О. Панкратова. „Великий русский народ“.

560) О. Панкратова, там же.

561) Брокгауз і Ефрон. „Энциклопедический Словарь“.– Т. 37.– С. 404.

562) Журнал „Земля и Воля“, травень, 1875.

563) N. Berdyaev. „The Origin of Russian Communist“.

564) Д. Мережковський. „В тихом омуте“.

565) В. Ключевський. „Курс русской истории“.

566) Ф. Тютчев. „Сочинения и письма“.

567) Д. Донцов. „Підстави нашої політики“.

568) О. Герцен. „С того берега“.

569) Л. Толстой. „Война и мир“.

570) Г. Успенський. „Власть земли“.

571) В. Ковалевський „М. К. Михайловський“.

572) М. Морозов. „Повесть моей жизни“.

573) Я. Стєклов. „М. А. Бакунин“.

574) Н. Данилевський. „Россия и Европа“.

575) Л. Толстой. „Воскресение“.

576) Ф. Достоєвський. „Бесы“.

577) Д. Мережковський. „Больная Россия“.

578) Д. Донцов, там же.

579) Ф. Достоєвський, там же.

580) К. Леонтьєв, там же .

581) В. Андреєв. „Тьма“.

582) Ф. Достоєвський. „Дневник писателя“.

583) Д. Донцов, там же.

584) К. Лєонтьєв, там же.

585) А. Пипін. „Характеристика литературных мнений“.

586) М. Горький. „Огарки“.

587) Л. Толстой. „О существующем строе“.

588) М. Данилевський. „Россия и Европа“.

589) Д. Донцов. „Що таке інтернаціоналізм“.

590) J. Michelet. „Modern History“.

591) В. Страхов. „Борьба с Западом в нашей литературе“.

592) В. Маяковський. „Радоваться рано“, „Той стороне“.

593) Б. Козмін. „Нечаев и нечаевцы“.

594) А. Гамбаров. „В спорах о Нечаеве“.

595) Л. Тихомиров. „Воспоминания“.

596) А. Денікін. „Воспоминания“.

597) „Правда“, 26 квітня 1953.

598) M. Kerhuel. „Le colosse aux pieds d’argile“.

599) О. Салтиков. „Две России“.

600) K. Marx. „The Eastern Question“.

601) K. Marx. „Merx Versus Russia“.

602) Napolеon Bonaparte. „Lettres“.

603) H. Staden. „Aufzeihungen uber den moskowitschen Staat“.

604) П. Алепський. „Путешествие патриарха Макария в Россию“.

605) Ю. Кржанич. „Русское государство в XVII веке“.

606) G. Fletcher. „Of the Russe Common Wealth“.

607) A. Meyerberg. „Relazione“.

608) J. G. Korb. „Diarium itineris in Moscoviam Perillustris“.

609) J. Just. „Memoires“, 1712.

610) J. Michelet. „Modern History“.

611) О. Мерчанський. „Правда про Росію“.

612) A. de Custin. „Journey of Oue Times“ (вільний переказ)

613) Z. Krasinski. „Memoriali“, 1847–1854.

614) W. H. Chemberlin. „Russia’s Iron Age“, „Russian Enigma“ (переказ).

615) F. A. Voigt. „Unto Ceasar“.

616) A. Stevenson in „US Department of State Bulletin“, 5 листопада 1962 (переказ).

617) E. Ranschofen-Vertheimer. „Victory Is Not Enough“.

618) O. Spengler. „Jahre der Entscheidung“.

619) Т. Масарик. „Світова революція“.

620) R. Wraga. „Sowietski ustroj“ (переказ).

621) E. Lyons. „Stalin“ (переказ).

622) D. Piede. „Das russische perpetuum Mobile“.

623) M. Mikhailov in „New Leader“, 7.VI.1964.

624) M. Mikhailov, там же.

625) R. Essen. „Die russische Glaihung“.

626) J. Fischer. „Das sind die Russun“.

627) M. Nomad. „Apostles of Revolutions“.

628) J. F. Fuller. „Russia is Not Invincible“.

629) X. Ortega y Gasset. „The Revolt of the Masses“.

630) W. N. Bruford. „Chekhov and His Russia“.

631) F. Beck. „Russian Purge and the Extraction of Confession“.

632) Див. СВУ „Чужинці про українську справу“, 1917.

633) F. Utley. „The Lost Dream“.

634) В. Розанов. „Апокалипсис нашего времени“.

635) C. L. Lesur. „Histoire de Cosaques“.

636) Я. Маркович. „Записки о Малоросии“ (переказ).

637) Я. Маркович, там же.

638) Г. Квітка-Основ’яненко в листі до А. Краєвського 28 грудня 1841.

639) В. Соловйов. „Национальный вопрос в России“.

640) О. Гєрцен. „Былое и думы“.

641) Д. Мережковський. „В тихом омуте“.

642) К. Лєонтьєв. „Восток, Россия и Славянство“.

643) Г. Федотов. „Россия и свобода“.

644) Г. Федотов. „Русский человек“.

645) Див.: „Возрождение“, 1 жовтня 1963, Париж.

646) „Ost Probleme“, 31.VII.1950.

647) A. Tolstoy in „The Slavonic and East European Review“.– Vol. XIX, 1940.

648) О. Салтиков. „Две России“.

649) П. Чаадаєв. „Сочинения и письма“.

650) В. Соловйов. „Три разговора“.

651) В. Розанов. „Апокалипсис нашего времени“ .

652) А. Масаінов („Новое Русское Слово“, 21 травня 1932, Нью-Йорк.).

653) В. Ленін. Собрание сочинений.– Т. XVI.

654) І. Родінов. „Наше преступление“.

655) О. Масаінов. „О дикарях океанийских и дикарях русских“ („Новое Русское Слово“, 20 січня 1932, Нью-Йорк.).

656) Б. Вишеславцев. „Русская стихия у Достоевского“.

657) М. Бердяєв. „Судьба России“.

658) М. Бакунін. „Бог и Государство“.

659) А. Луначарський. „Религия и социализм“.

660) М. Горький. „Исповедь“.

661) М. Бердяєв. „Русская религиозная психология и коммунистический атеизм“.

662) Є. Соловйов. (Андрєєвич) „Очерки по истории русской литературы“.

663) М. Петров у своїй промові 1 травня 1908.

664) О. Салтиков, там же.

665) М. Бердяєв. „Истоки и смысл русского коммунизма“.

666) М. Бердяєв. „Судьба России“.

667) П. Чаадаєв, там же .

668) Його лист до дочки від 26 червня 1864.

669) М. Бердяєв. „Азиатская и европейская душа“.

670) С. Дмитрієвський. „Судьбы России“.

671) A. Terc (A. Siniawsky). „Co to jеst socijalizm realistyczny“.

672) К. Лєонтьєв. „Восток, Россия и Славянство“.

673) М. Валентінов. „Чернышевский и Ленин“, „Встречи с Лениным“.

674) О. Салтиков, там же.

675) Г. Федотов. „Россия и свобода“ (переказ).

676) N. Berdyaev. „The Origin of Russian Communism“ (переказ).

677) О. Салтиков, там же (переказ).

678) Д. Мережковський. „В тихом омуте“.

679) М. Бердяєв. „Духовный кризис русской интеллигенции“.

680) А. Масаiнов, там же (переказ).

681) О. Салтиков, там же.

682) Г. Фєдотов. „Судьба империи“ („Новый Журнал“, листопад 1947).

683) М. Бердяєв. „Миросозерцание Достоевского“.

684) Див. його: „Пророческие сны“, „Иным досталось“, „Святая ночь“, „Над этой темною толпой“ та iншi твори.

685) М. Салтиков-Щедрiн. „Помпадуры и помпадурши“.

686) Див.: „Россия“, „Возмездие“.

687) Ф. Достоєвський. „Бесы“, „Братья Карамазовы“.

688) W. von Bьlov. „Denkwьdigkeiten“, квiтень, 1931.

689) П. Ткачов. Собрание сочинений.

690) „Голос Народа“, 1952.– Ч. 21.

691) Журнал „Посев“, Великоденне число, 1952.

692) Б. Пiльняк. „Его Величество Кнехт“, О. Толстой „День Петра“ (переказ).

693) I. Бунiн. „Воспоминания“.

694) I. Аксаков у листi вiд 23 листопада 1855.

695) П. Биков. „Силуэты прошлого“.

696) Див.: „Русская мысль“, 20 травня 1958, Париж.

697) М. Фiндейзен. „Письма М. И. Глинки“.

698) Ф. Тютчев. „География России“.

699) В. Розанов. Избранное.

700) Г. Федотов. „Проблемы будущей России“ („Современные записки“, вересень 1930, переказ).

701) Г. Федотов. „СОС“, „За свободу“, грудень, 1943, (переказ).

702) Г. Федотов. „Судьба империи“.

703) М. Анциферов. „Душа Петербурга“.

704) Ф. Достоєвський. „Подросток“.

705) Д. Мережковський. „Больная Россия“.

706) Див.: I. Суворiн. „Дневник“.

707) Див.: П. Штепа. „Українець а Москвин“. Там подано й лiтературу.

708) I. Огiєнко. „Iсторiя української культури“.

709) О. Лотоцький. „Українська книга“.

710) J. Just. „Memoires“.

711) Див.: В. Сiчинський. „Чужинцi про Україну“; V. Sichynsky. „Ukraine in Foreign Comments“.

712) Д. Вiконська. „За силу i перемогу“ (переказ).

713) E. Lassota. „Tagebuch“.

714) А. Скальковський. „История Новой Сечи“.

715) S. Starowolski. „Institutiones militares“.

716) O. Pirling. „La Russia et la Saint Siege“.

717) Н. Полонська-Василенко. „Майно Запорізької Старшини“.

718) P. A. Vimina. „Relazione dell origine e del costumi Cosacchi“.

719) P. Chevalier. „Histoіre de la Guerre des Cosaques“.

720) L. Kubala. „Wojna Moskiewska“.

721) „Архив Министерства Юстиции“.– Ч. 5852.

722) В. Ленін. „Статьи и речи об Украине“.

723) Є. Шабліовський. „Т. Шевченко“.

724) М. Драгоманов. „Шевченко, українофіли і соціалізм“.

725) F. Bodenstedt. „Die poetische Ukraine“.

726) V. Frantzos. „Die Kleinrussen und ihre Sunger“.

727) A. Brukner. „Pamitniki literackie“.

728) I. Krzyzanowski. „Paralele“.

729) F. Bodenstadt, там же.

730) J. Jahrgang. „Slawische Bidtter“, червень, 1865.

731) A. Mauritius. „Ukrainische Lieder“.

732) Л. Безручко. „З піснею по світах“, О. Кошиць „З піснею через світ“.

733) „Berliner Tageblatt“, 30 квітень 1920.

734) „Free Press“, 1.X.1920, Winnipeg.

735) Див.:“Вітчизна“, листопад, 1958.

736) L. Niederle. „Puvod a pocatky slovanu vychodnich“.

737) М. Горький. Полное собрание сочинений (переказ).

738) P. Rohrbach „Weltpolitischen Wanderbuch“.

739) М. Бережний, „Радянська Україна“, 17 серпня 1946.

740) „Літературна газета“, 15 серпня 1946.

741) „Літературна газета“, 12 вересня 1946.

742) „Літературна газета“, 26 вересня 1946.

743) „Літературна газета“, 25 червня 1946.

744) „Літературна газета“, 19 жовтня 1946.

745) „Радянська Україна“, 20 вересня 1946.

746) „Радянське мистецтво“, 8 жовтня 1946.

747) Ухвали ЦК КПУ. Див. там же.

748) „Літературна газета“, 5 вересня 1946.

749) М. Соломонов, „Літературна газета“, 19 вересня 1946.

750) „Радянське мистецтво“, 17 вересня 1946.

751) Див.: ЗЧ ОУН „Українська Повстанська Армія“.

752) V. Kosyk „Concentration Camps in the USSR“.

753) Про московську каторгу див.: А. Княжинський. „На дні СССР“; І. Німчук. „359 днів совєтським в’язнем“; С. Підгайний. „Українська інтелігенція на Соловках“; М. Шкварко. „Ухта-Пєчорський концтабір“; А. Фурман. „Під прапором Бандери“; А. Фурман. „Кров і вугілля“; S. Pidhaynyj. „Islands of Death“; N. Prychodko. „One of the Fifteen Millions“; B. Roeder. „Katorga“; I. Mackiewich. „Kontra“; E. Lipper. „Eleven Years in Soviet Camps“; V. Kosyk. „Camps de concetration en URSS“.

754) A. Gide. „Return From the USSR“.

755) І. Дзюба („Літературна Україна“, 1962.– Ч. 97, переказ.).

756) „Правда“, 14 вересня 1960.

757) „Радянська Україна“, 1 листопада 1962.

 Сайт управляется системой uCoz